Sala własna.

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Sala wykładowa jest profesjonalnie przystosowana do przeprowadzania zajęć teoretycznych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Posiadamy pomoce naukowe w postaci podręczników, ćwiczeń testowych tradycyjnych i na płytkach CD oraz programy Encyklopedia Ruchu Drogowego na płytkach CD, dzięki którym można samodzielnie uczyć się przepisów ruchu drogowego.
Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,